farhad.riazi

فرهاد ریاضی

در گام اول تجربه دانشگاه، در رشته «مهندسی مکانیک» تحصیل کردم. ولی همیشه بخش مهمی از دلم، در هر چیزی که به «فرهنگ» مرتبط باشد، گیر کرده بود. در همه سال‌های دانشگاه، بیشتر از مکانیک، من در حوالی برنامه‌های فیلم و تئاتر و موسیقی دیده می‌شدم. بعد از چند سال، بالاخره عزم‌ام را جزم کردم و به سمت این معشوق گریزپا آمدم. حالا که در رشته «مطالعات فرهنگی» مشغول تحصیل هستم، دوست دارم تمام تلاشم را بکنم که «محتوا» را با همان عینک فرهنگی، به ذات زندگی روزمره و مختصات انضمامی، نزدیک و نزدیک‌تر بکنم.

آرشیو نویسنده: فرهاد ریاضی

بحران روابط عمومی را چگونه می‌توان مدیریت کرد؟

سازمان‌ها و کسب‌وکارها در ارتباط با فرایندهای انسانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… گاهی با مفهوم...