آرشیو دسته یادداشت‌های پرسش پی‌آر

روز جهانی روابط عمومی در سالی غریب برای اهل رسانه

روز ۱۷ می که معمولا مصادف با ۲۷ اردیبهشت شمسی می‌شود، روز جهانی روابط عمومی...

آژانس روابط عمومی پرسش از کجا شروع شد؟

اتفاق‌های از پیش برنامه‌ریزی نشده نه تنها همیشه در زندگی انسان‌ها که در سرنوشت و...